Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Το μυστήριο του χρόνου
Ο χρόνος κουβαλάει ένα μυστήριο: από τη μια μας διαβρώνει και από την άλλη μας δίνει την ευκαιρία για το καινούριο. Έτσι, μέσα σ’ αυτόν, εμείς οικοδομούμε και αυτός διαβρώνει. Φέτος λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, ας οικοδομήσουμε περισσότερο σε αυτό που κάνει τα πάντα καινούρια: στην αγάπη. Αυτή είναι άυλη και δεν μπορεί να τη διαβρώσει!
Ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού φίλους και συμπατριώτες αγάπη και ειρήνη για τη νέα χρονιά!
Χρήστος Γκουνέλας

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Πρωτοχρονιά στην Κρανιά: "Τα μπαμπαλιούρια"


Ένα πανάρχαιο διονυσιακό δρώμενο εναρμονισμένο στην Ορθόδοξη Παράδοση

Νέοι του χωριού, η Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων πλέον, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΜΕΣΚΕ, και χορωδία γυναικών αναβιώνουν κάθε χρόνο τα «μπαμπαλιούρια», την ημέρα της πρωτοχρονιάς, στην Κρανέα Ελασσόνας.
Νεαρά αγόρια ντυμένοι καπετάνιοι με φουστανέλες, έχοντας στο πλάι τους το ταίρι τους, που είναι κι αυτά νεαρά αγόρια με γυναικεία ενδύματα, εμφανίζονται στο προαύλιο της Εκκλησίας νωρίς το πρωί πριν ακόμη τελειώσει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.  Τα κουδούνια που κρέμονται από τη μέση των ‘’κουδουνάδων’’, οι οποίοι συνοδεύουν τους καπετάνιους με τις…γυναίκες τους, ηχούν δίνοντας το μήνυμα της εκκίνησης της νέας χρονιάς, αλλά και παράλληλα το άγγελμα του ξυπνήματος της φύσης, μιας που οδεύουμε σιγά-σιγά προς την άνοιξη.
Μετά την απόλυση της Εκκλησίας στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, η χορωδία των γυναικών τραγουδάει τα τραγούδια της πρωτοχρονιάς, ενώ τα «μπαμπαλιούρια» χορεύουν στους ρυθμούς των τραγουδιών.
Τραγουδώντας έπειτα, κλέφτικα τραγούδια,

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

"Τα πτερόεντα δώρα" του κυρ ΑλέξανδρουΈνα διαχρονικό και επίκαιρο Χριστουγεννιάτικο κείμενο του κοσμοκαλόγερου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη...
Ξένος του κόσμου και της σαρκός κατήλθεν την παραμονήν από τα ύψη συστείλας τας πτέρυγας, όπως τας κρύπτει θείος άγγελος. Έφερε δώρα από τα άνω βασίλεια, δια να φιλεύση τους κατοίκους της πρωτευούσης. Ήτον ο καλός άγγελος της πόλεως.
Εκράτει εις την χείραν εν άστρον και επί του στέρνου του έπαλλε ζωή και δύναμις και από το στόμα του εξήρχετο πνοή θείας γαλήνης. Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώση εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται.
Εισήλθεν εν πρώτοις εις εν αρχοντικόν μέγαρον. Είδεν εκεί το ψεύδος και την σεμνοτυφίαν, την ανίαν και το ανωφελές της ζωής, ζωγραφισμένα εις τα πρόσωπα του ανδρός και της γυναικός και ήκουε τα δύο τέκνα να ψελλίζωσι λέξεις εις άγνωστον γλώσσαν. Ο Άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχων εκείθεν.
Επήγεν εις την καλύβαν πτωχού ανθρώπου. Ο ανήρ έλειπεν όλην την ημέραν εις την ταβέρναν. Η γυνή επροσπάθει ν’ αποκοιμήση με ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα, βλασφημούσα άμα την ώραν που είχεν υπανδρευθή. Τα μεσάνυχτα επέστρεψεν ο σύζυγός της· αυτή τον έβρισε νευρική, με φωνήν οξείαν, εκείνος την έδειρε με την ράβδον την οζώδη και μετ’ ολίγον οι δύο επλάγιασαν, χωρίς να κάμουν την προσευχήν των και ήρχισαν να ροχαλίζουν με βαρείς τόνους. Έφυγεν εκείθεν ο Άγγελος.
Ανέβη εις μέγα κτήριον, πλουσίως φωτισμένων. Ήσαν εκεί πολλά δωμάτια με τραπέζας κι επάνω των έκυπτον άνθρωποι, μετρούντες αδιακόπως χρήματα, παίζοντες με χαρτιά. Ωχροί και δυστυχείς, όλη η ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη εις την ασχολίαν ταύτην. Ο Άγγελος εκάλυψε το πρόσωπον με τας πτέρυγάς του, δια να μην βλέπη, κι έφυγε δρομαίος.
Εις τον δρόμον συνήντησε πολλούς ανθρώπους, άλλους εξερχομένους από τα καπηλεία, οινοβαρείς και άλλους κατερχομένους από τα χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινάς είδε ν’ ασχημονούν και τινάς ήκουσε να βλασφημούν τον Άη-Βασίλην ως πταίστην. Ο Άγγελος εκάλυψε με τας πτέρυγάς του τα ώτα, δια να μην ακούη, και αντιπαρήλθεν.
Υπέφωσκεν ήδη η πρωία της πρωτοχρονιάς και ο Άγγελος, δια να παρηγορηθή, εισήλθεν εις την εκκλησίαν. Αμέσως πλησίον εις τας θύρας είδεν ανθρώπους να μετρούν νομίσματα, μόνον πως δεν είχον παιγνιόχαρτα εις τας χείρας και εις το βάθος αντίκρυσεν ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μιτροφορούντα ως Μήδον σατράπην της εποχής του Δαρείου, ποιούντα διαφόρους ακκισμούς και επιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά και αριστερά, άλλοι μερικοί έψαλλον με πεπλασμένας φωνάς: Τον Δεσπότην και αρχιερέα!
Ο Άγγελος δεν εύρε παρηγορίαν. Επήρε τα πτερόεντα δώρά του – το άστρον το προωρισμένον να λάμπη εις τας συνειδήσεις, την αύραν, την ικανήν να δροσίζη τας ψυχάς και την ζωήν, την πλασμένην δια να πάλλη εις τας καρδίας, ετάνυσε τας πτέρυγας και επανήλθεν εις τας ουρανίας αψίδας.

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Ο θάνατος του Νεογέννητου


του Χρήστου Γκουνέλα,
Θεολόγου

Ποτέ δεν αγκαλιάστηκε ο θάνατος τόσο από τη ζωή όσο με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Οσμή θανάτου είχε η ανθρώπινη ζωή, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και την ίδια οσμή πήρε και ο Χριστός με τη γέννησή Του.
Με πολλή σοφία ο αγιογράφος εικονίζει το Νεογέννητο ήδη μέσα σε νεκρική λάρνακα, προεικόνιση του Σταυρικού θανάτου που αναμένει το Θείο Βρέφος. Η ζωή Του μάλιστα κινδυνεύει από την πρώτη μέρα. Ένα Βρέφος που γεννιέται αθόρυβα και ταπεινά, καθίσταται «επικίνδυνο» για τους ηγέτες του κόσμου τούτου.
Από τότε μέχρι και σήμερα γεννιέται κάθε Χριστούγεννα, κάθε μέρα, μέσα μας και έξω μας, ξανά και ξανά το ίδιο Θείο Βρέφος. Γεννιέται συνεχώς, γιατί συνεχώς πεθαίνει και ανασταίνεται.


Το εμπόριο της Γιορτής (όσο έχει απομείνει λόγω οικονομικής κρίσης), ο Santa Claus, το…χαμένο – στις σύγχρονες μέρες - νόημα  των Χριστουγέννων θα απασχολήσει και πάλι τους πιο…βαθυστόχαστους.
Από την άλλη, οι πιο…ανάλαφροι και…έχοντες θα διάγουν τις ημέρες αυτές με ξεκούραση ή διασκεδάζοντας, άντε και λίγο εκκλησία - έτσι για το καλό. Εκτός από αυτούς που, σύμφωνα με τις στατιστικές, ζούνε  κάτω από το όριο της φτώχειας και για άλλη μια φορά, τα Χριστούγεννα γι’ αυτούς θα είναι δύσκολα. Η… σκέψη πολλών από μας όμως θα είναι κοντά τους, ίσως και με λίγο κρέας και ένα…πακέτο μακαρόνια.
 Άλλωστε, υπάρχουν και πλούσιοι που θα οργανώσουν Χριστουγεννιάτικα φιλανθρωπικά gala για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων.
Τι περίεργη τελικά και τραγική μοιάζει αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων! Το Νεογέννητο να θανατώνεται τη στιγμή που γεννιέται, ίσως και πριν ακόμη καλά καλά γεννηθεί.
Και το μυστήριο συνεχίζεται: Δεν ενοχλείται από το θάνατό Του. Ίσα – ίσα εκουσίως τον υπομένει. Χαίρεται με το θάνατό Του, γιατί μ’ αυτόν θα πατήσει το θάνατο του κόσμου - «θανάτω θάνατον πατήσας» - και θα αναστηθεί ήσυχα στις ταπεινές ψυχές κρυφά, χωρίς λαμπιόνια και θόρυβο, έτσι όπως γεννήθηκε.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

2 χρόνια ιστολόγιο Κρανέας Ελασσόνας


Σε δύο ημέρες, αγαπητοί/ες φίλοι/ες και συμπατριώτες/ισσες, κλείνουμε δύο χρόνια λειτουργίας του "Ιστολογίου Κρανέας Ελασσόνας". Ήταν 22 Δεκεμβρίου 2012 όταν αποφασίσαμε με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας να δημιουργήσουμε αυτό το ιστολόγιο αφιερωμένο στον τόπο μας και στους ανθρώπους του, αλλά και γενικά στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και την άποψη.
Σ' αυτό το χρονικό διάστημα της λειτουργίας μας αναρτήθηκαν 297 διαφορετικά θέματα με πληθώρα άρθρων ποικίλου περιεχομένου για τον τόπο μας και όχι μόνο. Επίσης, αναρτήθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και δεκάδες βίντεο προβάλλοντας τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους πολλούς συνεργάτες μας, συμπατριώτες και φίλους, που μας στέλνουν συνεχώς άρθρα, απόψεις, παρεμβάσεις, φωτογραφίες και βίντεο συμβάλλοντας καίρια στην προβολή του τόπου μας και των προβλημάτων του και συμμετέχοντας σ' αυτό το δημόσιο διάλογο μέσα από το ιστολόγιό μας με γνώμονα πάντα την αγάπη για τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε είτε εμείς οι ίδιοι είτε οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς τους πραγματικά εκατοντάδες καθημερινούς αναγνώστες μας, συμπατριώτες και φίλους. 
Κάνουμε ο,τι μπορούμε καλύτερο με αντικειμενικότητα, χωρίς παρωπίδες και κραυγές, και πάντα ανοιχτοί σε όλες τις θέσεις και τις απόψεις από όπου κι αν ξεκινάνε και... συνεχίζουμε...

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες και ένα νέο έτος με ελπίδα, αισιοδοξία και περισσότερη αγάπη!

"Ιστολόγιο Κρανέας Ελασσόνας"

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ «Η μάχη στα Πηγάδια Κρανιάς Ελασσόνας 10/ Οκτ./1943»


Ο Παύλος Λάλος με τον μακαρίτη Χαράλαμπο Χαρίτο, έναν από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων

Γράφει ο Παύλος Λάλος,

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού τριήμερου του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας «Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ», παρουσιάστηκε  Κυριακή 14 Δεκ. 2014, το βίντεο ντοκιμαντέρ μαρτυρίας «Η μάχη στα Πηγάδια της Κρανιάς Ελασσόνας 10/Οκτ./1943»  στην αίθουσα του Συλλόγου στη Λάρισα, μαζί με την παρουσίαση του λευκώματος για τη Μονή Παλιοκαρυάς, του Βασ. Τσολάκη. Το ντοκιμαντέρ, σε σενάριο- σκηνοθεσία Παύλου Λάλου, περιέχει μαρτυρίες 5 Κρανιωτών (ο ένας ήταν υπεύθυνος της ΕΠΟΝ Κρανιάς) που έζησαν τα γεγονότα της μάχης με τους Γερμανούς κατακτητές, εκ των οποίων οι 3 απεβίωσαν.  Οι Γερμανοί τότε υπό τον φρούραρχο Ελασσόνας Χανς Τύρολ, υποβιβασμένο από τη Μάχη του Στάλιγκραντ στη Ρωσία, εξόρμησαν, με 7 αυτοκίνητα & γύρω στους 80 στρατιώτες, για την Δεσκάτη που ήταν Κέντρο Επιμελητείας των ανταρτών του ΕΛΑΣ, και αναγκαστικά θα περνούσαν Βαλανίδα-Κρανιά από το στενό Στένωμα- Πηγάδια Κρανιάς, όπου τους περίμεναν οι δυνάμεις της Αντίστασης με ένοπλους και άοπλους Κρανιώτες. (Τα γυναικόπαιδα είχαν βρει καταφύγιο σε δυσπρόσιτες καλύβες). Από ψηλότερα σημεία,  τον Αϊ Λια πριν το χωριό, χτύπησαν τους Γερμανούς με έναν όλμο που  εύστοχα χειρίστηκε ο Λουτριώτης Δημ. Οικονόμου (Τσίρος) που τίναξε ένα όχημα. Ήρωας της μάχης αναδείχθηκε ο 58χρονος(τότε) εθελοντής Λυκοστράτης Φίλιππας που ρίχνοντας χειροβομβίδες σκότωσε ταμπουρωμένους γερμανούς. Η μάχη κράτησε ώσπου νύχτωσε και έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς να φύγουν με τα πόδια για Ελασσόνα, αφήνοντας 8-9 νεκρούς στο τόπο της μάχης που τους έθαψαν το άλλο πρωί οι Κρανιώτες. Για να τους πάρουν οι ναζί φυλάκισαν (ομήρους) αρκετούς Ελασσονίτες και οι γυναίκες τους αναγκάστηκαν (λόγω τελεσίγραφου) με κάρο να μεταβούν στα Πηγάδια Κρανιάς και πήραν τους νεκρούς, με την άδεια των ανταρτών. Έτσι γλύτωσαν οι όμηροι. Αυτά τα γεγονότα με ιδιαίτερο τρόπο αφηγούνται στο ντοκιμαντέρ οι Κρανιώτες, περήφανοι για τη νίκη αυτή, μέσα στη ζοφερή ΚΑΤΟΧΗ, όπου και ο Κρανιώτης λαϊκός ποιητής Κ. Κατσαρός ύμνησε με 4 ποιήματά του τη νίκη.        Στην κάμερα ήταν ο Χρήστος Δαρδούμπας που μαζί με τον Π.Λάλο στο στούντιό του, στη Λάρισα, έγινε και το μοντάζ. Τα έξοδα έβαλε ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας, του οποίου ο τότε Πρόεδρος Λάμπρος Γκουνέλας συνέβαλε τα μέγιστα.  Π.Λάλος  
*Όποιος φίλος ή συμπατριώτης επιθυμεί να προμηθευθεί την σημαντική αυτή ταινία για την μάχη της Κρανιάς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο ή τα μέλη του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά".

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η έκθεση γλυπτού επίπλου του Γιώργου Κατσιαβού


Ο συμπατριώτης μας, καλλιτέχνης, Γιώργος Κατσιαβός

Του Γιώργου Ι. Μπαλή,

Το Σάββατο 13/12/2014 και ώρα 8μ.μ, έγινε με μεγάλη επιτυχία η ‘Έκθεση Γλυπτού Επίπλου,  του Γεωργίου Κατσιαβού, με τίτλο Time of my heart . Τα εγκαίνια της έκθεσης τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων  και έγιναν στον Μύλο του Παππά, στο κεντρικό κτίριο. Την έκθεση παρακολούθησαν πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς του καλλιτέχνη. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν από κοντά, τις κατασκευές, και να συζητήσουν με τον δημιουργό τους. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχει η Ιωάννα Κατσιαβού, γνωστή σκηνογράφος, που δραστηριοποιείται  επαγγελματικά στην Αθήνα. Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης ακολούθησε μικρή δεξίωση και ζωντανή μουσική με ξένες επιτυχίες. Να υπενθυμίσουμε, ότι η έκθεση διαρκεί έως τις 27/12/2014 και  το ωράριο λειτουργίας είναι το εξής Δευτ: 09:00- 15:00, Τριτ-Παρ: 09:00-15:00, 18:00-21:00, Σαβ:12:00-15:00-20:00, KΛΕΙΣΤΑ, 25-26/12. 


Η σκηνογράφος Ιωάννα Κατσιαβού

Ακολουθούν φωτογραφίες από την σπάνια έκθεση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην φάτνη της Κρανιάς


Η φάτνη στην κεντρική πλατεία της Κρανιάς

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έγιναν χθες βράδυ στην Κρανιά Ελασσόνας με τραγούδια και ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
Με την παρουσία του δημάρχου Ελασσόνας κ.Ευαγγέλου, των τοπικών συμβούλων και πολλών μικρών και μεγάλων συμπατριωτών μας ζωντάνεψε η κεντρική πλατεία της Κρανιάς και ο χώρος γύρω από την φάτνη.
Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι από τον φίλο, συμπατριώτη, Γιάννη Κόνιαρη.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Το Πολιτιστικό Τριήμερο του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας (Φωτορεπορτάζ)


Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιώργος Ι.Μπαλής

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", στην οδό  Καραθάνου 33, στη Λάρισα, η εκδήλωση παρουσίασης του Βιβλίου – Λευκώματος με θέμα την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος «Παλαιοκαρυάς» Κρανέας, του Βασιλείου Ν. Τσολάκη, σε έκδοση του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας.
Κατόπιν, ο Παύλος Λάλος (δημοσιογράφος, ιδρυτής και υπεύθυνος της επανέκδοσης του περιοδικού "Αντι.δωρο Περραιβίας"), μίλησε για την ταινία ντοκουμέντο, με θέμα την μάχη της Κρανιάς. Για το ίδιο θέμα, μίλησε και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος Γκονέλας. Ακολούθησε ολιγόλεπτη προβολή της ταινίας, ανάγνωση 2 ποιημάτων του λαϊκού στιχοπλόκου, Κωνσταντίνου Κατσαρού, από την Αγγελική Κοντοτάσιου, και έκλεισε με τραγούδια του χωριού μας από την μικτή χορωδία του συλλόγου.
Ταυτόχρονα με την εκδήλωση έληξε και η έκθεση ζωγραφικής, που συμμετείχαν με τα έργα τους οι εικαστικοί: Μπατσίλας Βασίλης, Προβίδας Λάμπρος, Φακής Νίκος και ο Χρήστος Ρέντας, γλύπτης και ζωγράφος, με έκθεση ανάγλυφων πινάκων. 
Την όλη εκδήλωση συντόνισε ο εκπαιδευτικός Θανάσης  Παπατζέλος. Για το πολιτιστικό τριήμερο, μίλησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", Βασίλης Λ. Παπαγιάννης. Ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πολλοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης προσφέρθηκαν, παραδοσιακές πίτες, γλυκά και κρασί. Η βραδιά ολοκληρώθηκε  με μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα «Χορικός Διθύραμβος». 
  Το βιβλίο του κ.Τσολάκη παρουσίασε ο Γιώργος Ι. Μπαλής. Μιλώντας κατά την διάρκεια της παρουσίασης για το μοναστήρι, τον φωτογράφο, και το βιβλίο, συνοπτικά είπε τα εξής:

Θετική εξέλιξη: Πιο κοντά στην Κρανιά ο Ε65


Ο χάρτης σύμφωνα με τη νέα σχεδίαση


Στο φύλλο (5) της εφημερίδας του ΜΕΣΚΕ, το Δεκέμβριο του 2013, είχα γράψει στο άρθρο “Διάφορα.... χωρίς αδιαφορία” μεταξύ των άλλων και τα εξής:
"Δε μας αρέσει, που ο οδικός άξονας Ε65 της Κεντρικής Ελλάδας  (Λαμία-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Κόμβος Παναγιάς Εγνατίας Οδού) δε διέρχεται από την περιοχή Δεσκάτης για να εξυπηρετεί και το χωριό μας."
Σήμερα, ύστερα από ένα χρόνο, στο συγκεκριμένο έργο έχουμε θετικές εξελίξεις. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων παρέδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, το αντίγραφο του σχεδίου του οδικού άξονα Ε65. Στο σχέδιο αυτό φαίνεται πως αλλάζει το σημείο σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό και το σημείο αυτό δεν είναι στον κόμβο Παναγιάς Τρικάλων αλλά στο ύψος του κόμβου του Βενέτικου ποταμού, δυτικά της πόλης των Γρεβενών. Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στη συντομότερη οδική σύνδεση του Δήμου Δεσκάτης αλλά και της Κρανιάς με αρκετές περιοχές.
Πρόταση:  Το Τοπικό Συμβούλιο της Κρανιάς να συνεργαστεί με το Δ.Σ. της Δεσκάτης και μαζί να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, έτσι ώστε, η όδευση του άξονα Ε65, αν οι οικονομοτεχνικές μελέτες το επιτρέπουν, να περάσει πιο κοντά από τη Δεσκάτη, κατ' επέκταση και από την Κρανιά  με ότι αυτό συνεπάγεται για το συμφέρον της ευρύτερης περιοχής.

Κων/νος Γ. Κατσαρός

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Ο χορός των Κουδουνάδων στην Κρανιά


Ο Χορικός Διθύραμβος (Φωτογραφία)

Δημοσιεύουμε φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, την πρόσκληση του μουσικού συγκροτήματος "Χορικός Διθύραμβος" για Μουσική Εκδήλωση στην Κρανιά Ελασσόνας.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, και ώρα 10.30 μ.μ, παρουσιάζουμε τη Μουσική Παράσταση "Ο χορός των Κουδουνάδων" , στο club ΚΙΩΝ στην Κρανιά Ελασσόνας.
Κουδουνάδες και μη, σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε μαζί.
Παίζουν οι:
Σπαθάρα Βάλια φωνή, λαούτο, λαύτα
Πουρνάρας Κώστας φωνή, μπουζούκι
Φακή Έλενα φωνή, σαντούρι
Κοτσερίδης Γιάννης φωνή, κιθάρα
Φακής Στέφανος φωνή, ούτι
Χαρίτος Βαγγέλης κλαρίνο, φλάουτο, σαξόφωνο
Σπαθάρας Γιώργος βιολί
Μπατσίλας Γιάννης κρουστά, τζουρά

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Για τις άπορες οικογένειες των συμπατριωτών μας


Μετά από πρόταση της αγαπητής φίλης και συμπατριωτισσάς μας, Αβραμίας Αβραμίου, για αλληλεγγύη σε άπορους συμπατριώτες μας και την οποία πρόταση δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, ήρθαμε σε άμεση επικοινωνία με τον ιερέα του χωριού μας π.Ευάγγελο Κατσαρό ζητώντας του πληροφορίες για συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης. Ο π. Ευάγγελος μας ενημέρωσε ότι ευτυχώς οι οικογένειες στο χωριό μας που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη δεν είναι πολλές. Υπάρχουν όμως. Έτσι, όποιος συμπατριώτης επιθυμεί να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο αυτές τις οικογένειες μπορεί να απευθυνθεί στον ιερέα του χωριού μας για να τον ενημερώσει σχετικά.
Εμείς από εδώ να κάνουμε και πάλι έκκληση σε όλους τους κατά τόπους Συλλόγους μας οι οποίοι πιθανόν να γνωρίζουν τις ανάγκες των συμπατριωτών μας να συνδράμουν με διακριτικότητα και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη εντός και εκτός Κρανιάς. Η βοήθεια εθελοντών σ' αυτό το έργο θεωρούμε ότι είναι πολύτιμη.
Πιστεύουμε βεβαίως ότι δεν λύνεται το πρόβλημα των εμπερίστατων ανθρώπων με το να τους θυμόμαστε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει συνεχής και πολυποίκιλη μέριμνα  γι' αυτούς από τις ισχύουσες κρατικές και κοινωνικές δομές (εργασία, περίθαλψη κ.α.) και βεβαίως από όλους μας.


Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας:Πολιτιστικό Τριήμερο


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", Βασίλης Λ. Παπαγιάννης, και το Δ.Σ. του Συλλόγου, καλούν με την παρακάτω πρόσκληση όλους τους συμπατριώτες και φίλους να πλαισιώσουν όλες τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Τριημέρου στην αίθουσα του Συλλόγου στη Λάρισα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού τριημέρου «Δεκέμβριος 2014».
Στην αίθουσα του συλλόγου θα λειτουργεί καθημερινά  από την Παρασκευή 12/12 έως και την Κυριακή 14-12-14 και ώρες 7:30 μμ έως 10:00 μμ, έκθεση ζωγραφικής και ανάγλυφων πινάκων.

Συμμετέχουν με τα έργα τους οι εικαστικοί:
Μπατσίλας Βασίλης
Προβίδας Λάμπρος
Ρέντας Χρήστος
Φακής Νίκος

Επίσης την Κυριακή 14-12-14 και ώρα 20:00 μμ θα γίνει παρουσίαση Βιβλίου – Λευκώματος με θέμα την Ιερά Μονή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος «Παλαιοκαρυάς» Κρανέας, του Βασιλείου Ν. Τσολάκη, έκδοση του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μπαλής.
Θα συντονίσει ο εκπαιδευτικός Θανάσης  Παπατζέλος.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται στην αίθουσα του συλλόγου Καραθάνου 33 και θα ολοκληρωθούν με μουσικό πρόγραμμα της ομάδας «Χορικός Διθύραμβος».
Είσοδος Δωρεάν

Με τιμή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Οι εκδηλώσεις του Δωδεκαημέρου στην Κρανιά


(Αναμνηστική φωτογραφία από τα περυσινά Μπαμπαλιούρια)

Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας ο πρόεδρος του ΜΕΣΚΕ, Χαράλαμπος Παπαγιάννης, μας ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην Κρανιά κατά τις εορτές του Δωδεκαημέρου.
Έτσι λοιπόν και φέτος του Αγίου Βασιλείου θα αναβιώσει το δρώμενο "Μπαμπαλιούρια" που εδώ και πάρα πολλά χρόνια τηρείται στο χωριό μας. Δύο "μπλούκια" (ομάδες) ένα μεγάλων και ένα νέων θα συμμετέχουν στο δρώμενο. Παράλληλα, ζωντανή ορχήστρα θα πλαισιώσει την όλη εκδήλωση, ενώ η χορωδία των γυναικών του χωριού θα τραγουδήσει με το στόμα τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια της Πρωτοχρονιάς.
Την ημέρα των Φώτων, το απόγευμα, οι νέοι του χωριού μας θα χορέψουν "το γαϊτανάκι" στην κεντρική πλατεία όπως κάθε χρόνο άλλωστε.
Επίσης στις 27 Δεκεμβρίου 2014 στην γιορτή γευσιγνωσίας που θα γίνει στην Ελασσόνα θα συμμετέχει και το χωριό μας με τοπικά προϊόντα και εδέσματα.

Ο Πρόεδρος του ΜΕΣΚΕ, η Δημοτική μας ενότητα και οι κάτοικοι της Κρανιάς μας προσκαλούν όλους να  "κοπιάσουμε" στο χωριό μας, να θυμηθούμε, και να συμμετέχουμε στα παραδοσιακά δρώμενα.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Μια πρόταση αλληλεγγύης για τους συμπατριώτες μας


Η αγαπητή φίλη και συμπατριώτισσά μας, Αβραμία Αβραμίου, μας έστειλε την παρακάτω σημαντική πρόταση αλληλεγγύης για συμπατριώτες μας που δυσκολεύονται οικονομικά. Δημοσιεύουμε με μεγάλη χαρά την πρόταση της Αβραμίας αυτούσια όπως μας την έστειλε στην σελίδα μας στο facebook, και ευελπιστούμε στην ανταπόκριση όλων των συμπατριωτών μας, είτε μέσα από θεσμικούς φορείς, είτε μεμονωμένα. Ακολουθεί η πρόταση της Αβραμίας και η απάντησή μας.

"ΠΡΟΤΑΣΗ............ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 'Η ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ, Ν' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ). ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ<ΚΑΛΑΘΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ> ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ. ΧΡ. ΓΚΟΥΝΕΛΑ, Ν' ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΑΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, << ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- ΩΡΕΣ -ΧΡΟΝΟΣ>>, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ,

8ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών: ΠρόγραμμαΟ Σύλλογος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο (6 & 7 Δεκεμβρίου) στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο το 8ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών.
Στη συνέχεια ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τους ομιλητές και την θεματολογία που αναπτύσσουν.


Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Θεσσαλικές Ενθυμήσεις


Έγινε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 07:45 μ.μ, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο, η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Σπανού « Θεσσαλικές ενθυμήσεις, τόμος Β΄: 1800-1881». Το βιβλίο παρουσίασαν οι  φιλόλογοι Χαρίλαος Ντούλας και Κώστας Πάνος και την εκδήλωση συντόνισε ο φιλόλογος Θανάσης Δουμακής. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ενθυμήσεις αυτής της περιόδου, που στην ουσία πρόκειται για μία συλλογή μικρών χρονικών, γραμμένων στα παράφυλλα των εκκλησιαστικών βιβλίων, από ολιγογράμματους ιερείς, μοναχούς, ψάλτες και δασκάλους. Στις 320 σελίδες του, δίνονται πληροφορίες και καταγραμμένα γεγονότα ιστορικού ενδιαφέροντος της εποχής, τα οποία φωτίζουν πτυχές της ιστορίας όλης της Θεσσαλίας. Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή ενός πολύ όμορφου ντοκυμαντέρ 13 λεπτών, με θέμα τα Μετέωρα, του Αρχιτέκτονα Βασίλη Ν. Τσολάκη.   
Όσοι επιθυμούν να προμηθευθούν τον παρόντα τόμο ή και άλλους τόμους που αφορούν την Θεσσαλική Ιστορία μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον συγγραφέα και εκδότη κ.Κώστα Σπανό στο τηλέφωνο: 6972460484.
*Το κείμενο και τις φωτογραφίες μας έστειλε ο φίλος και συμπατριώτης μας, Γιώργος Ι. Μπαλής

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

"Νεφελοκαμώματα" στην...ΚρανιάΑύριο Tρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19,00 το απόγευμα στην αίθουσα του ΜΕΣΚΕ ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου  σε συνεργασία με το ΜΕΣΚΕ και την κοινότητα θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο << Νεφελοκαμώματα>> της Δήματρας Φουντούκη.Το έργο βασίζεται στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και η γενική  είσοδος είναι 3 ευρώ.

*Την ανακοίνωση μας έστειλε ο φίλος και συμπατριώτης μας Δημήτηρης Γεωργούλας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής.