Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Το μυστήριο του χρόνου
Ο χρόνος κουβαλάει ένα μυστήριο: από τη μια μας διαβρώνει και από την άλλη μας δίνει την ευκαιρία για το καινούριο. Έτσι, μέσα σ’ αυτόν, εμείς οικοδομούμε και αυτός διαβρώνει. Φέτος λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, ας οικοδομήσουμε περισσότερο σε αυτό που κάνει τα πάντα καινούρια: στην αγάπη. Αυτή είναι άυλη και δεν μπορεί να τη διαβρώσει!
Ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού φίλους και συμπατριώτες αγάπη και ειρήνη για τη νέα χρονιά!
Χρήστος Γκουνέλας

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Πρωτοχρονιά στην Κρανιά: "Τα μπαμπαλιούρια"


Ένα πανάρχαιο διονυσιακό δρώμενο εναρμονισμένο στην Ορθόδοξη Παράδοση

Νέοι του χωριού, η Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων πλέον, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΜΕΣΚΕ, και χορωδία γυναικών αναβιώνουν κάθε χρόνο τα «μπαμπαλιούρια», την ημέρα της πρωτοχρονιάς, στην Κρανέα Ελασσόνας.
Νεαρά αγόρια ντυμένοι καπετάνιοι με φουστανέλες, έχοντας στο πλάι τους το ταίρι τους, που είναι κι αυτά νεαρά αγόρια με γυναικεία ενδύματα, εμφανίζονται στο προαύλιο της Εκκλησίας νωρίς το πρωί πριν ακόμη τελειώσει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.  Τα κουδούνια που κρέμονται από τη μέση των ‘’κουδουνάδων’’, οι οποίοι συνοδεύουν τους καπετάνιους με τις…γυναίκες τους, ηχούν δίνοντας το μήνυμα της εκκίνησης της νέας χρονιάς, αλλά και παράλληλα το άγγελμα του ξυπνήματος της φύσης, μιας που οδεύουμε σιγά-σιγά προς την άνοιξη.
Μετά την απόλυση της Εκκλησίας στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, η χορωδία των γυναικών τραγουδάει τα τραγούδια της πρωτοχρονιάς, ενώ τα «μπαμπαλιούρια» χορεύουν στους ρυθμούς των τραγουδιών.
Τραγουδώντας έπειτα, κλέφτικα τραγούδια,

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

"Τα πτερόεντα δώρα" του κυρ ΑλέξανδρουΈνα διαχρονικό και επίκαιρο Χριστουγεννιάτικο κείμενο του κοσμοκαλόγερου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη...
Ξένος του κόσμου και της σαρκός κατήλθεν την παραμονήν από τα ύψη συστείλας τας πτέρυγας, όπως τας κρύπτει θείος άγγελος. Έφερε δώρα από τα άνω βασίλεια, δια να φιλεύση τους κατοίκους της πρωτευούσης. Ήτον ο καλός άγγελος της πόλεως.
Εκράτει εις την χείραν εν άστρον και επί του στέρνου του έπαλλε ζωή και δύναμις και από το στόμα του εξήρχετο πνοή θείας γαλήνης. Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώση εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται.
Εισήλθεν εν πρώτοις εις εν αρχοντικόν μέγαρον. Είδεν εκεί το ψεύδος και την σεμνοτυφίαν, την ανίαν και το ανωφελές της ζωής, ζωγραφισμένα εις τα πρόσωπα του ανδρός και της γυναικός και ήκουε τα δύο τέκνα να ψελλίζωσι λέξεις εις άγνωστον γλώσσαν. Ο Άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχων εκείθεν.
Επήγεν εις την καλύβαν πτωχού ανθρώπου. Ο ανήρ έλειπεν όλην την ημέραν εις την ταβέρναν. Η γυνή επροσπάθει ν’ αποκοιμήση με ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα, βλασφημούσα άμα την ώραν που είχεν υπανδρευθή. Τα μεσάνυχτα επέστρεψεν ο σύζυγός της· αυτή τον έβρισε νευρική, με φωνήν οξείαν, εκείνος την έδειρε με την ράβδον την οζώδη και μετ’ ολίγον οι δύο επλάγιασαν, χωρίς να κάμουν την προσευχήν των και ήρχισαν να ροχαλίζουν με βαρείς τόνους. Έφυγεν εκείθεν ο Άγγελος.
Ανέβη εις μέγα κτήριον, πλουσίως φωτισμένων. Ήσαν εκεί πολλά δωμάτια με τραπέζας κι επάνω των έκυπτον άνθρωποι, μετρούντες αδιακόπως χρήματα, παίζοντες με χαρτιά. Ωχροί και δυστυχείς, όλη η ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη εις την ασχολίαν ταύτην. Ο Άγγελος εκάλυψε το πρόσωπον με τας πτέρυγάς του, δια να μην βλέπη, κι έφυγε δρομαίος.
Εις τον δρόμον συνήντησε πολλούς ανθρώπους, άλλους εξερχομένους από τα καπηλεία, οινοβαρείς και άλλους κατερχομένους από τα χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινάς είδε ν’ ασχημονούν και τινάς ήκουσε να βλασφημούν τον Άη-Βασίλην ως πταίστην. Ο Άγγελος εκάλυψε με τας πτέρυγάς του τα ώτα, δια να μην ακούη, και αντιπαρήλθεν.
Υπέφωσκεν ήδη η πρωία της πρωτοχρονιάς και ο Άγγελος, δια να παρηγορηθή, εισήλθεν εις την εκκλησίαν. Αμέσως πλησίον εις τας θύρας είδεν ανθρώπους να μετρούν νομίσματα, μόνον πως δεν είχον παιγνιόχαρτα εις τας χείρας και εις το βάθος αντίκρυσεν ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μιτροφορούντα ως Μήδον σατράπην της εποχής του Δαρείου, ποιούντα διαφόρους ακκισμούς και επιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά και αριστερά, άλλοι μερικοί έψαλλον με πεπλασμένας φωνάς: Τον Δεσπότην και αρχιερέα!
Ο Άγγελος δεν εύρε παρηγορίαν. Επήρε τα πτερόεντα δώρά του – το άστρον το προωρισμένον να λάμπη εις τας συνειδήσεις, την αύραν, την ικανήν να δροσίζη τας ψυχάς και την ζωήν, την πλασμένην δια να πάλλη εις τας καρδίας, ετάνυσε τας πτέρυγας και επανήλθεν εις τας ουρανίας αψίδας.

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Ο θάνατος του Νεογέννητου


του Χρήστου Γκουνέλα,
Θεολόγου

Ποτέ δεν αγκαλιάστηκε ο θάνατος τόσο από τη ζωή όσο με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Οσμή θανάτου είχε η ανθρώπινη ζωή, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και την ίδια οσμή πήρε και ο Χριστός με τη γέννησή Του.
Με πολλή σοφία ο αγιογράφος εικονίζει το Νεογέννητο ήδη μέσα σε νεκρική λάρνακα, προεικόνιση του Σταυρικού θανάτου που αναμένει το Θείο Βρέφος. Η ζωή Του μάλιστα κινδυνεύει από την πρώτη μέρα. Ένα Βρέφος που γεννιέται αθόρυβα και ταπεινά, καθίσταται «επικίνδυνο» για τους ηγέτες του κόσμου τούτου.
Από τότε μέχρι και σήμερα γεννιέται κάθε Χριστούγεννα, κάθε μέρα, μέσα μας και έξω μας, ξανά και ξανά το ίδιο Θείο Βρέφος. Γεννιέται συνεχώς, γιατί συνεχώς πεθαίνει και ανασταίνεται.


Το εμπόριο της Γιορτής (όσο έχει απομείνει λόγω οικονομικής κρίσης), ο Santa Claus, το…χαμένο – στις σύγχρονες μέρες - νόημα  των Χριστουγέννων θα απασχολήσει και πάλι τους πιο…βαθυστόχαστους.
Από την άλλη, οι πιο…ανάλαφροι και…έχοντες θα διάγουν τις ημέρες αυτές με ξεκούραση ή διασκεδάζοντας, άντε και λίγο εκκλησία - έτσι για το καλό. Εκτός από αυτούς που, σύμφωνα με τις στατιστικές, ζούνε  κάτω από το όριο της φτώχειας και για άλλη μια φορά, τα Χριστούγεννα γι’ αυτούς θα είναι δύσκολα. Η… σκέψη πολλών από μας όμως θα είναι κοντά τους, ίσως και με λίγο κρέας και ένα…πακέτο μακαρόνια.
 Άλλωστε, υπάρχουν και πλούσιοι που θα οργανώσουν Χριστουγεννιάτικα φιλανθρωπικά gala για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων.
Τι περίεργη τελικά και τραγική μοιάζει αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων! Το Νεογέννητο να θανατώνεται τη στιγμή που γεννιέται, ίσως και πριν ακόμη καλά καλά γεννηθεί.
Και το μυστήριο συνεχίζεται: Δεν ενοχλείται από το θάνατό Του. Ίσα – ίσα εκουσίως τον υπομένει. Χαίρεται με το θάνατό Του, γιατί μ’ αυτόν θα πατήσει το θάνατο του κόσμου - «θανάτω θάνατον πατήσας» - και θα αναστηθεί ήσυχα στις ταπεινές ψυχές κρυφά, χωρίς λαμπιόνια και θόρυβο, έτσι όπως γεννήθηκε.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

2 χρόνια ιστολόγιο Κρανέας Ελασσόνας


Σε δύο ημέρες, αγαπητοί/ες φίλοι/ες και συμπατριώτες/ισσες, κλείνουμε δύο χρόνια λειτουργίας του "Ιστολογίου Κρανέας Ελασσόνας". Ήταν 22 Δεκεμβρίου 2012 όταν αποφασίσαμε με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας να δημιουργήσουμε αυτό το ιστολόγιο αφιερωμένο στον τόπο μας και στους ανθρώπους του, αλλά και γενικά στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και την άποψη.
Σ' αυτό το χρονικό διάστημα της λειτουργίας μας αναρτήθηκαν 297 διαφορετικά θέματα με πληθώρα άρθρων ποικίλου περιεχομένου για τον τόπο μας και όχι μόνο. Επίσης, αναρτήθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και δεκάδες βίντεο προβάλλοντας τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους πολλούς συνεργάτες μας, συμπατριώτες και φίλους, που μας στέλνουν συνεχώς άρθρα, απόψεις, παρεμβάσεις, φωτογραφίες και βίντεο συμβάλλοντας καίρια στην προβολή του τόπου μας και των προβλημάτων του και συμμετέχοντας σ' αυτό το δημόσιο διάλογο μέσα από το ιστολόγιό μας με γνώμονα πάντα την αγάπη για τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε είτε εμείς οι ίδιοι είτε οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς τους πραγματικά εκατοντάδες καθημερινούς αναγνώστες μας, συμπατριώτες και φίλους. 
Κάνουμε ο,τι μπορούμε καλύτερο με αντικειμενικότητα, χωρίς παρωπίδες και κραυγές, και πάντα ανοιχτοί σε όλες τις θέσεις και τις απόψεις από όπου κι αν ξεκινάνε και... συνεχίζουμε...

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες και ένα νέο έτος με ελπίδα, αισιοδοξία και περισσότερη αγάπη!

"Ιστολόγιο Κρανέας Ελασσόνας"

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσιάστηκε ντοκιμαντέρ «Η μάχη στα Πηγάδια Κρανιάς Ελασσόνας 10/ Οκτ./1943»


Ο Παύλος Λάλος με τον μακαρίτη Χαράλαμπο Χαρίτο, έναν από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων

Γράφει ο Παύλος Λάλος,

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού τριήμερου του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας «Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ», παρουσιάστηκε  Κυριακή 14 Δεκ. 2014, το βίντεο ντοκιμαντέρ μαρτυρίας «Η μάχη στα Πηγάδια της Κρανιάς Ελασσόνας 10/Οκτ./1943»  στην αίθουσα του Συλλόγου στη Λάρισα, μαζί με την παρουσίαση του λευκώματος για τη Μονή Παλιοκαρυάς, του Βασ. Τσολάκη. Το ντοκιμαντέρ, σε σενάριο- σκηνοθεσία Παύλου Λάλου, περιέχει μαρτυρίες 5 Κρανιωτών (ο ένας ήταν υπεύθυνος της ΕΠΟΝ Κρανιάς) που έζησαν τα γεγονότα της μάχης με τους Γερμανούς κατακτητές, εκ των οποίων οι 3 απεβίωσαν.  Οι Γερμανοί τότε υπό τον φρούραρχο Ελασσόνας Χανς Τύρολ, υποβιβασμένο από τη Μάχη του Στάλιγκραντ στη Ρωσία, εξόρμησαν, με 7 αυτοκίνητα & γύρω στους 80 στρατιώτες, για την Δεσκάτη που ήταν Κέντρο Επιμελητείας των ανταρτών του ΕΛΑΣ, και αναγκαστικά θα περνούσαν Βαλανίδα-Κρανιά από το στενό Στένωμα- Πηγάδια Κρανιάς, όπου τους περίμεναν οι δυνάμεις της Αντίστασης με ένοπλους και άοπλους Κρανιώτες. (Τα γυναικόπαιδα είχαν βρει καταφύγιο σε δυσπρόσιτες καλύβες). Από ψηλότερα σημεία,  τον Αϊ Λια πριν το χωριό, χτύπησαν τους Γερμανούς με έναν όλμο που  εύστοχα χειρίστηκε ο Λουτριώτης Δημ. Οικονόμου (Τσίρος) που τίναξε ένα όχημα. Ήρωας της μάχης αναδείχθηκε ο 58χρονος(τότε) εθελοντής Λυκοστράτης Φίλιππας που ρίχνοντας χειροβομβίδες σκότωσε ταμπουρωμένους γερμανούς. Η μάχη κράτησε ώσπου νύχτωσε και έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς να φύγουν με τα πόδια για Ελασσόνα, αφήνοντας 8-9 νεκρούς στο τόπο της μάχης που τους έθαψαν το άλλο πρωί οι Κρανιώτες. Για να τους πάρουν οι ναζί φυλάκισαν (ομήρους) αρκετούς Ελασσονίτες και οι γυναίκες τους αναγκάστηκαν (λόγω τελεσίγραφου) με κάρο να μεταβούν στα Πηγάδια Κρανιάς και πήραν τους νεκρούς, με την άδεια των ανταρτών. Έτσι γλύτωσαν οι όμηροι. Αυτά τα γεγονότα με ιδιαίτερο τρόπο αφηγούνται στο ντοκιμαντέρ οι Κρανιώτες, περήφανοι για τη νίκη αυτή, μέσα στη ζοφερή ΚΑΤΟΧΗ, όπου και ο Κρανιώτης λαϊκός ποιητής Κ. Κατσαρός ύμνησε με 4 ποιήματά του τη νίκη.        Στην κάμερα ήταν ο Χρήστος Δαρδούμπας που μαζί με τον Π.Λάλο στο στούντιό του, στη Λάρισα, έγινε και το μοντάζ. Τα έξοδα έβαλε ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας, του οποίου ο τότε Πρόεδρος Λάμπρος Γκουνέλας συνέβαλε τα μέγιστα.  Π.Λάλος  
*Όποιος φίλος ή συμπατριώτης επιθυμεί να προμηθευθεί την σημαντική αυτή ταινία για την μάχη της Κρανιάς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο ή τα μέλη του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά".

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η έκθεση γλυπτού επίπλου του Γιώργου Κατσιαβού


Ο συμπατριώτης μας, καλλιτέχνης, Γιώργος Κατσιαβός

Του Γιώργου Ι. Μπαλή,

Το Σάββατο 13/12/2014 και ώρα 8μ.μ, έγινε με μεγάλη επιτυχία η ‘Έκθεση Γλυπτού Επίπλου,  του Γεωργίου Κατσιαβού, με τίτλο Time of my heart . Τα εγκαίνια της έκθεσης τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων  και έγιναν στον Μύλο του Παππά, στο κεντρικό κτίριο. Την έκθεση παρακολούθησαν πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς του καλλιτέχνη. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν από κοντά, τις κατασκευές, και να συζητήσουν με τον δημιουργό τους. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχει η Ιωάννα Κατσιαβού, γνωστή σκηνογράφος, που δραστηριοποιείται  επαγγελματικά στην Αθήνα. Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης ακολούθησε μικρή δεξίωση και ζωντανή μουσική με ξένες επιτυχίες. Να υπενθυμίσουμε, ότι η έκθεση διαρκεί έως τις 27/12/2014 και  το ωράριο λειτουργίας είναι το εξής Δευτ: 09:00- 15:00, Τριτ-Παρ: 09:00-15:00, 18:00-21:00, Σαβ:12:00-15:00-20:00, KΛΕΙΣΤΑ, 25-26/12. 


Η σκηνογράφος Ιωάννα Κατσιαβού

Ακολουθούν φωτογραφίες από την σπάνια έκθεση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην φάτνη της Κρανιάς


Η φάτνη στην κεντρική πλατεία της Κρανιάς

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έγιναν χθες βράδυ στην Κρανιά Ελασσόνας με τραγούδια και ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
Με την παρουσία του δημάρχου Ελασσόνας κ.Ευαγγέλου, των τοπικών συμβούλων και πολλών μικρών και μεγάλων συμπατριωτών μας ζωντάνεψε η κεντρική πλατεία της Κρανιάς και ο χώρος γύρω από την φάτνη.
Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι από τον φίλο, συμπατριώτη, Γιάννη Κόνιαρη.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Το Πολιτιστικό Τριήμερο του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας (Φωτορεπορτάζ)


Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιώργος Ι.Μπαλής

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", στην οδό  Καραθάνου 33, στη Λάρισα, η εκδήλωση παρουσίασης του Βιβλίου – Λευκώματος με θέμα την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος «Παλαιοκαρυάς» Κρανέας, του Βασιλείου Ν. Τσολάκη, σε έκδοση του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας.
Κατόπιν, ο Παύλος Λάλος (δημοσιογράφος, ιδρυτής και υπεύθυνος της επανέκδοσης του περιοδικού "Αντι.δωρο Περραιβίας"), μίλησε για την ταινία ντοκουμέντο, με θέμα την μάχη της Κρανιάς. Για το ίδιο θέμα, μίλησε και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος Γκονέλας. Ακολούθησε ολιγόλεπτη προβολή της ταινίας, ανάγνωση 2 ποιημάτων του λαϊκού στιχοπλόκου, Κωνσταντίνου Κατσαρού, από την Αγγελική Κοντοτάσιου, και έκλεισε με τραγούδια του χωριού μας από την μικτή χορωδία του συλλόγου.
Ταυτόχρονα με την εκδήλωση έληξε και η έκθεση ζωγραφικής, που συμμετείχαν με τα έργα τους οι εικαστικοί: Μπατσίλας Βασίλης, Προβίδας Λάμπρος, Φακής Νίκος και ο Χρήστος Ρέντας, γλύπτης και ζωγράφος, με έκθεση ανάγλυφων πινάκων. 
Την όλη εκδήλωση συντόνισε ο εκπαιδευτικός Θανάσης  Παπατζέλος. Για το πολιτιστικό τριήμερο, μίλησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", Βασίλης Λ. Παπαγιάννης. Ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πολλοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης προσφέρθηκαν, παραδοσιακές πίτες, γλυκά και κρασί. Η βραδιά ολοκληρώθηκε  με μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα «Χορικός Διθύραμβος». 
  Το βιβλίο του κ.Τσολάκη παρουσίασε ο Γιώργος Ι. Μπαλής. Μιλώντας κατά την διάρκεια της παρουσίασης για το μοναστήρι, τον φωτογράφο, και το βιβλίο, συνοπτικά είπε τα εξής:

Θετική εξέλιξη: Πιο κοντά στην Κρανιά ο Ε65


Ο χάρτης σύμφωνα με τη νέα σχεδίαση


Στο φύλλο (5) της εφημερίδας του ΜΕΣΚΕ, το Δεκέμβριο του 2013, είχα γράψει στο άρθρο “Διάφορα.... χωρίς αδιαφορία” μεταξύ των άλλων και τα εξής:
"Δε μας αρέσει, που ο οδικός άξονας Ε65 της Κεντρικής Ελλάδας  (Λαμία-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Κόμβος Παναγιάς Εγνατίας Οδού) δε διέρχεται από την περιοχή Δεσκάτης για να εξυπηρετεί και το χωριό μας."
Σήμερα, ύστερα από ένα χρόνο, στο συγκεκριμένο έργο έχουμε θετικές εξελίξεις. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων παρέδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, το αντίγραφο του σχεδίου του οδικού άξονα Ε65. Στο σχέδιο αυτό φαίνεται πως αλλάζει το σημείο σύνδεσής του με την Εγνατία Οδό και το σημείο αυτό δεν είναι στον κόμβο Παναγιάς Τρικάλων αλλά στο ύψος του κόμβου του Βενέτικου ποταμού, δυτικά της πόλης των Γρεβενών. Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στη συντομότερη οδική σύνδεση του Δήμου Δεσκάτης αλλά και της Κρανιάς με αρκετές περιοχές.
Πρόταση:  Το Τοπικό Συμβούλιο της Κρανιάς να συνεργαστεί με το Δ.Σ. της Δεσκάτης και μαζί να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, έτσι ώστε, η όδευση του άξονα Ε65, αν οι οικονομοτεχνικές μελέτες το επιτρέπουν, να περάσει πιο κοντά από τη Δεσκάτη, κατ' επέκταση και από την Κρανιά  με ότι αυτό συνεπάγεται για το συμφέρον της ευρύτερης περιοχής.

Κων/νος Γ. Κατσαρός

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Ο χορός των Κουδουνάδων στην Κρανιά


Ο Χορικός Διθύραμβος (Φωτογραφία)

Δημοσιεύουμε φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, την πρόσκληση του μουσικού συγκροτήματος "Χορικός Διθύραμβος" για Μουσική Εκδήλωση στην Κρανιά Ελασσόνας.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, και ώρα 10.30 μ.μ, παρουσιάζουμε τη Μουσική Παράσταση "Ο χορός των Κουδουνάδων" , στο club ΚΙΩΝ στην Κρανιά Ελασσόνας.
Κουδουνάδες και μη, σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε μαζί.
Παίζουν οι:
Σπαθάρα Βάλια φωνή, λαούτο, λαύτα
Πουρνάρας Κώστας φωνή, μπουζούκι
Φακή Έλενα φωνή, σαντούρι
Κοτσερίδης Γιάννης φωνή, κιθάρα
Φακής Στέφανος φωνή, ούτι
Χαρίτος Βαγγέλης κλαρίνο, φλάουτο, σαξόφωνο
Σπαθάρας Γιώργος βιολί
Μπατσίλας Γιάννης κρουστά, τζουρά

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Για τις άπορες οικογένειες των συμπατριωτών μας


Μετά από πρόταση της αγαπητής φίλης και συμπατριωτισσάς μας, Αβραμίας Αβραμίου, για αλληλεγγύη σε άπορους συμπατριώτες μας και την οποία πρόταση δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, ήρθαμε σε άμεση επικοινωνία με τον ιερέα του χωριού μας π.Ευάγγελο Κατσαρό ζητώντας του πληροφορίες για συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης. Ο π. Ευάγγελος μας ενημέρωσε ότι ευτυχώς οι οικογένειες στο χωριό μας που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη δεν είναι πολλές. Υπάρχουν όμως. Έτσι, όποιος συμπατριώτης επιθυμεί να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο αυτές τις οικογένειες μπορεί να απευθυνθεί στον ιερέα του χωριού μας για να τον ενημερώσει σχετικά.
Εμείς από εδώ να κάνουμε και πάλι έκκληση σε όλους τους κατά τόπους Συλλόγους μας οι οποίοι πιθανόν να γνωρίζουν τις ανάγκες των συμπατριωτών μας να συνδράμουν με διακριτικότητα και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν τις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη εντός και εκτός Κρανιάς. Η βοήθεια εθελοντών σ' αυτό το έργο θεωρούμε ότι είναι πολύτιμη.
Πιστεύουμε βεβαίως ότι δεν λύνεται το πρόβλημα των εμπερίστατων ανθρώπων με το να τους θυμόμαστε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει συνεχής και πολυποίκιλη μέριμνα  γι' αυτούς από τις ισχύουσες κρατικές και κοινωνικές δομές (εργασία, περίθαλψη κ.α.) και βεβαίως από όλους μας.


Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας:Πολιτιστικό Τριήμερο


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων "Η Ξηροκρανιά", Βασίλης Λ. Παπαγιάννης, και το Δ.Σ. του Συλλόγου, καλούν με την παρακάτω πρόσκληση όλους τους συμπατριώτες και φίλους να πλαισιώσουν όλες τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Τριημέρου στην αίθουσα του Συλλόγου στη Λάρισα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού τριημέρου «Δεκέμβριος 2014».
Στην αίθουσα του συλλόγου θα λειτουργεί καθημερινά  από την Παρασκευή 12/12 έως και την Κυριακή 14-12-14 και ώρες 7:30 μμ έως 10:00 μμ, έκθεση ζωγραφικής και ανάγλυφων πινάκων.

Συμμετέχουν με τα έργα τους οι εικαστικοί:
Μπατσίλας Βασίλης
Προβίδας Λάμπρος
Ρέντας Χρήστος
Φακής Νίκος

Επίσης την Κυριακή 14-12-14 και ώρα 20:00 μμ θα γίνει παρουσίαση Βιβλίου – Λευκώματος με θέμα την Ιερά Μονή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος «Παλαιοκαρυάς» Κρανέας, του Βασιλείου Ν. Τσολάκη, έκδοση του Συλλόγου Κρανιωτών Λάρισας.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μπαλής.
Θα συντονίσει ο εκπαιδευτικός Θανάσης  Παπατζέλος.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται στην αίθουσα του συλλόγου Καραθάνου 33 και θα ολοκληρωθούν με μουσικό πρόγραμμα της ομάδας «Χορικός Διθύραμβος».
Είσοδος Δωρεάν

Με τιμή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Οι εκδηλώσεις του Δωδεκαημέρου στην Κρανιά


(Αναμνηστική φωτογραφία από τα περυσινά Μπαμπαλιούρια)

Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας ο πρόεδρος του ΜΕΣΚΕ, Χαράλαμπος Παπαγιάννης, μας ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην Κρανιά κατά τις εορτές του Δωδεκαημέρου.
Έτσι λοιπόν και φέτος του Αγίου Βασιλείου θα αναβιώσει το δρώμενο "Μπαμπαλιούρια" που εδώ και πάρα πολλά χρόνια τηρείται στο χωριό μας. Δύο "μπλούκια" (ομάδες) ένα μεγάλων και ένα νέων θα συμμετέχουν στο δρώμενο. Παράλληλα, ζωντανή ορχήστρα θα πλαισιώσει την όλη εκδήλωση, ενώ η χορωδία των γυναικών του χωριού θα τραγουδήσει με το στόμα τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια της Πρωτοχρονιάς.
Την ημέρα των Φώτων, το απόγευμα, οι νέοι του χωριού μας θα χορέψουν "το γαϊτανάκι" στην κεντρική πλατεία όπως κάθε χρόνο άλλωστε.
Επίσης στις 27 Δεκεμβρίου 2014 στην γιορτή γευσιγνωσίας που θα γίνει στην Ελασσόνα θα συμμετέχει και το χωριό μας με τοπικά προϊόντα και εδέσματα.

Ο Πρόεδρος του ΜΕΣΚΕ, η Δημοτική μας ενότητα και οι κάτοικοι της Κρανιάς μας προσκαλούν όλους να  "κοπιάσουμε" στο χωριό μας, να θυμηθούμε, και να συμμετέχουμε στα παραδοσιακά δρώμενα.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Μια πρόταση αλληλεγγύης για τους συμπατριώτες μας


Η αγαπητή φίλη και συμπατριώτισσά μας, Αβραμία Αβραμίου, μας έστειλε την παρακάτω σημαντική πρόταση αλληλεγγύης για συμπατριώτες μας που δυσκολεύονται οικονομικά. Δημοσιεύουμε με μεγάλη χαρά την πρόταση της Αβραμίας αυτούσια όπως μας την έστειλε στην σελίδα μας στο facebook, και ευελπιστούμε στην ανταπόκριση όλων των συμπατριωτών μας, είτε μέσα από θεσμικούς φορείς, είτε μεμονωμένα. Ακολουθεί η πρόταση της Αβραμίας και η απάντησή μας.

"ΠΡΟΤΑΣΗ............ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 'Η ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ, Ν' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ). ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ<ΚΑΛΑΘΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ> ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ. ΧΡ. ΓΚΟΥΝΕΛΑ, Ν' ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΑΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, << ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- ΩΡΕΣ -ΧΡΟΝΟΣ>>, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ,

8ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών: ΠρόγραμμαΟ Σύλλογος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο (6 & 7 Δεκεμβρίου) στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο το 8ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών.
Στη συνέχεια ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τους ομιλητές και την θεματολογία που αναπτύσσουν.


Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Θεσσαλικές Ενθυμήσεις


Έγινε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 07:45 μ.μ, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο, η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Σπανού « Θεσσαλικές ενθυμήσεις, τόμος Β΄: 1800-1881». Το βιβλίο παρουσίασαν οι  φιλόλογοι Χαρίλαος Ντούλας και Κώστας Πάνος και την εκδήλωση συντόνισε ο φιλόλογος Θανάσης Δουμακής. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ενθυμήσεις αυτής της περιόδου, που στην ουσία πρόκειται για μία συλλογή μικρών χρονικών, γραμμένων στα παράφυλλα των εκκλησιαστικών βιβλίων, από ολιγογράμματους ιερείς, μοναχούς, ψάλτες και δασκάλους. Στις 320 σελίδες του, δίνονται πληροφορίες και καταγραμμένα γεγονότα ιστορικού ενδιαφέροντος της εποχής, τα οποία φωτίζουν πτυχές της ιστορίας όλης της Θεσσαλίας. Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή ενός πολύ όμορφου ντοκυμαντέρ 13 λεπτών, με θέμα τα Μετέωρα, του Αρχιτέκτονα Βασίλη Ν. Τσολάκη.   
Όσοι επιθυμούν να προμηθευθούν τον παρόντα τόμο ή και άλλους τόμους που αφορούν την Θεσσαλική Ιστορία μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον συγγραφέα και εκδότη κ.Κώστα Σπανό στο τηλέφωνο: 6972460484.
*Το κείμενο και τις φωτογραφίες μας έστειλε ο φίλος και συμπατριώτης μας, Γιώργος Ι. Μπαλής

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

"Νεφελοκαμώματα" στην...ΚρανιάΑύριο Tρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19,00 το απόγευμα στην αίθουσα του ΜΕΣΚΕ ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου  σε συνεργασία με το ΜΕΣΚΕ και την κοινότητα θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο << Νεφελοκαμώματα>> της Δήματρας Φουντούκη.Το έργο βασίζεται στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και η γενική  είσοδος είναι 3 ευρώ.

*Την ανακοίνωση μας έστειλε ο φίλος και συμπατριώτης μας Δημήτηρης Γεωργούλας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Διάφορα...χωρίς αδιαφορία: Αμάρμπεης...


Η Άκρη Ελασσόνας και πίσω το βουνό Αμάρμπεης
(φωτογραφία: akrielassonas.blogspot.gr)

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΜΕΣ Άκρης για το καλοκαιρινό αντάμωμα των απανταχού “Μπισιρτσιωτών”, παρατήρησα πως στο λογότυπο της ανακοίνωσης υπήρχε η φωτογραφία του χωριού με φόντο τον Αμάρμπεη. Ο Αμάρμπεης είναι γνωστός σε όλους μας ως το βουνό της Μπισιρτσιάς και του Μόκρου. Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουμε και έναν “άλλο”  Αμάρμπεη.
Το ψευδώνυμο “Αμάρμπεης” έφερε ο συνταγματάρχης και καπετάνιος του ΕΛΑΣ Θεόδωρος Καλλίνος. Ο Καλλίνος (Αμάρμπεης) γεννήθηκε το 1914 στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας. Σπούδασε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά των Γερμανών κατακτητών και διακρίθηκε. Πολιτικός πρόσφυγας από το 1949 έως το 1982. Ίδρυσε την <ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ>, με μεγάλη προσφορά στα εθνικά θέματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, τον Ιανουάριο του 2014.


Κων/νος Γ. Κατσαρός

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Θεοτοκονύμια των εικόνων της Παναγίας στο Άγιο ΌροςΣήμερα είναι η εορτή  των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Με αφορμή αυτήν τη γιορτή της Παναγίας, ας δούμε τα Θεοτοκονύμια των εικόνων Της που υπάρχουν στο Άγιο Όρος.Θεοτοκονύμια λέγονται τα προσωνύμια που η εκκλησιαστική και λαογρα-
φική παράδοση, οι καλλιτέχνες,οι λόγιοι αλλά και ο απλός πιστός λαός έχει αποδώσει στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Περισσότερα από 700 προσωνύμια ανά την Ελλάδα έχουν αποδοθεί στην Υ.Θ.και αμέτρητες είναι οι απεικονίσεις Της, με φωτοστέφανο, με μαντίλα, με χιτώνες, απλούς ή με πορφύρες, μόνη ή με το Χριστό στην αγκαλιά, γλυκιά, ταπεινή, στοργική, υπερβατική και ουδέποτε σκληρή.
Η Παναγία στο Άγιο Όρος αναφέρεται, αποδίδεται, λατρεύεται και εικονίζεται σε μοναστήρια, σκήτες-κελιά-καλύβες και σπήλαια.
Οι εικόνες Της που υπάρχουν στο Άγιο Όρος είναι:

Πατήστε για μεγένθυνσηΤετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Κρανιώτικη συνταγή. Τί άλλο;Την απάντηση στο πρόβλημα του φαγητού, πολλές φορές μου τη δίνουν οι Κρανιώτικες συνταγές. Οι Κρανιώτικες συνταγές βασίζονται στην οικονομία και απλότητα των υλικών. 
  Μία εύκολη, γρήγορη και νόστιμη συνταγή για  συμπλήρωμα στο βραδυνό φαγητό  είναι αυτή που θα σας γράψω.
Τη θυμήθηκα ένα βράδυ, που προβληματιζόμουν για άλλη μία φορά τί να μαγειρέψω, και ανοίγοντας το ψυγείο είδα τις βραστές πατάτες που είχαν περισσέψει και δεν είχα χρησιμοποιήσει για την κλασική πατατοσαλάτα. 
Και επειδή το φαγητό είναι μνήμη, μου ήρθε στο μυαλό η συγκεκριμένη συνταγή, που την έφτιαχνε η μάνα μου και μου άρεσε πολύ. Σκέφτηκα λοιπόν να τη δοκιμάσω, μια και δεν είχα και καμμιά καλύτερη ιδέα.
Περιττό να σας πω πως έγινε ανάρπαστη και από τότε την φτιάχνω τακτικά.

Τα υλικά της: 
Βραστές πατάτες, όσες θέλετε ανάλογα με τα άτομα και την πείνα που έχουν. Για την ποσότητα που βλέπετε στη φωτογραφία, χρησιμοποίησα 4-5 μέτριες πατάτες.
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Κόκκινο γλυκό πιπέρι
Καθαρίζετε τις βραστές πατάτες και τις πολτοποιείτε με το πηρούνι μέσα σ' ένα τηγάνι, στο οποίο έχετε βάλει ελαιόλαδο, έτσι ώστε να καλυφθεί ο πάτος. Δεν είναι ανάγκη να ζεσταθεί το λάδι. Αν έχουν παγώσει οι πατάτες - όπως ήταν οι δικές μου από το ψυγείο- για να τις πολτοποιείσετε πιο εύκολα, κόψτε τις με το μαχαίρι σε κομμάτια.
Δουλεύετε τις πατάτες με το πηρούνι και συγχρόνως ανακατεύετε, για να ψηθούν και να κοκκινίσουν απ' όλες τις μεριές. Προσθέτετε λίγο λάδι αν χρειαστεί.  Μη βιαστείτε να τις βγάλετε. Γίνονται πιο νόστιμες όσο "αρπάζουν" λίγο από κάτω και κάνουν μία κρούστα. Προς το τέλος αλατίζουμε και βάζουμε μπόλικο γλυκό πιπέρι για να κοκκινίσουν.
Η δική μου προσθήκη σ΄αυτή την απλή συνταγή είναι το τυρί. Έτριψα φέτα στο τέλος για ενίσχυση της γεύσης. Προτιμήστε φέτα ή λευκό τυρί σκληρό, για να μη λιώνει και χάνεται μέσα στην πατάτα.
Μπορείτε να σερβίρετε τις πατάτες για μεζέ στο τσίπουρο ή για γαρνιτούρα στα κεφτεδάκια ή στο κρέας κοκκινιστό και ν' αποφύγετε έτσι τον πουρέ που είναι πιο βαρύς με τα γάλατα και τα βούτυρα.

Καλή σας επιτυχία, αν τη δοκιμάσετε. Περιμένω εντυπώσεις.

Από το ιστολόγιο της φίλης και συμπατριώτισσάς μας, Μαρίας Παπαστεργίου:

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Βαγγέλης Γκίκας: Ηπειρώτικα τραγούδια με το στόμα


Βαγγέλης Γκίκας

Ο Βαγγέλης Γκίκας, πρωτοψάλτης και ερμηνευτής, καλεσμένος στην εκπομπή του Χρήστου Γκουνέλα, "λόγω και έργω" , τραγουδάει ζωντανά με μοναδικό τρόπο ηπειρώτικα τραγούδια με το στόμα χωρίς την συνοδεία οργάνων και ηλεκτρικές ενισχύσεις πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο για τέτοιου είδους τραγούδια.
Τον Βαγγέλη συνοδεύουν φωνητικά οι πρωτοψάλτες Αποστόλης Θεοχάρης και Γιάννης Κούντριας.
Καλή ακρόαση!

Πατήστε για να ακούσετε


Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Γιατρός γράφει για το Ιατρείο της Κρανιάς


Σε προηγούμενο άρθρο μας για το θέμα με την στελέχωση του Ιατρείου της Κρανιάς σχολίασε ανώνυμα, με αρχικά γράμματα για την ακρίβεια, κάποιος φίλος που δηλώνει ότι είναι γιατρός.
Οι απόψεις του πιστεύουμε ότι έχουν ενδιαφέρον αφού γράφει γνωρίζοντας τα πράγματα και την νομοθεσία. Γι' αυτό και επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε τις απόψεις του.
Πάντως,ευκαιρίας δοθείσης και της επικείμενης συνάντησης του Δημάρχου Ελασσόνας κ.Ευαγγέλου με τον Υπουργό Υγείας κ.Βορίδη, να δηλώσουμε και πάλι ότι η λύση στο πρόβλημα κατά τη γνώμη μας είναι η αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ούτως ώστε όλοι οι νέοι ιατροί να στελεχώνουν  υποχρεωτικά τα περιφερειακά ιατρεία με παράλληλη παροχή κινήτρων εκ μέρους της πολιτείας.
Η έσχατη λύση είναι οι τοπικές κοινωνίες να προβούν στην παροχή κινήτρων για να δηλώσουν οι ιατροί τα ιατρεία του τόπου τους.
Όπως και να 'χει θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση...
Ακολουθούν τα κείμενα:

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Εκοιμήθη ο Κρανιώτης Αγιορείτης Γέροντας Ακάκιος


Ο Γέροντας Ακάκιος (1921 -2014)
Φωτογραφία:Δημήτρης Χαρισιάδης Μάιος 1947 

Την Παρασκευή  31.10.2014 έγινε η κηδεία του μακαριστού γέροντος Ακακίου ιερομονάχου και πνευματικού του Αγίου Όρους. 
Τον π. Ακάκιο τον γνωρίσαμε σαν ένα γέροντα με πολύ απλότητα και καλοσύνη που με πολύ ζήλο λειτουργούσε καθημερινώς ως γέροντας στο γρηγοριάτικο Κελλίο των Παχωμαίων (γνωστών αγιογράφων), στις Καρυές του Αγίου Όρους . 
 Μας περιέγραφε  πολλά περιστατικά από τα οποία θα αναφέρουμε ένα προς δόξαν Θεού. Μας έλεγε λοιπόν ότι από αυτούς που εξομολογούσε εάν σε κάποια οικογένεια περίμεναν παιδί και σκεπτόταν να κάνουν έκτρωση, επειδή αδυνατούσαν να το μεγαλώσουν, τους πρότεινε να το κρατήσουν δίνοντάς των μηναία διατροφή έως ότου μεγαλώσει το παιδάκι! 
Πολλές ψυχές θα περιμένουν τις προσευχές σου Γέροντα από κει ψηλά δίπλα στον Θρόνου Του Θεού που είσαι πλέον, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη την βοήθεια σου στους δύσκολους καιρούς που ζούμε τώρα.

Καλό ταξίδι άγιε Γέροντα, την ευχή σου να έχουμε.
μ. Πρόδρομος Γρηγοριάτης 


Οι Παχωμαίοι μοναχοί: Ακάκιος (1921-2014), Παχώμιος (1893-1968)
και Παντελεήμων (1910-1989)
(Φωτογραφία: Δημήτρης Χαρισιάδης, Μάϊος 1947) 
http://athosprosopography.blogspot.gr


(Στην κηδεία από αριστερά:  Επίσκ. Ροδοστόλου Χρυσόστομος,   Ηγ. ΙΜ Γρηγοριου  Αρχ. Χριστοφόρος,   Αγ. Πρωτεπιστάτης γ. Συμεών,   Ηγ. Ι.Μ. Ιβήρων Αρχ. Ναθαναήλ κ.α.).

Πηγή: agioros.blogspot.gr

 Εμείς από εδώ να ευχηθούμε  να είναι Αιωνία η μνήμη του Γέροντα Ακακίου. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε από κοντά και να λάβουμε την ευχή του, αφού επισκεπτόταν όποτε μπορούσε το χωριό όπου γεννήθηκε, την Κρανιά.
Όσοι φίλοι και συμπατριώτες γνωρίζετε στοιχεία για τα παιδικά χρόνια και τη ζωή του αγίου αυτού ιερομονάχου σας παρακαλούμε να μας τα αποστείλετε.
Στη συνέχεια παρακολουθήστε ένα αξιόλογο βίντεο από το κελί των Παχωμαίων και όχι μόνο, στο Άγιον όρος. Πνευματικός των Παχωμαίων οι οποίοι επιδίδονται στην αγιογραφία ήταν ο γέροντας Ακάκιος. Κοντά του βρίσκονταν όλα τα χρόνια και ο μοναχός Θεόφιλος Φαρμάκης, μεγάλος αγιογράφος με καταγωγή από την Κρανιά.

Πατήστε για να δείτε το βίντεο*Ευχαριστούμε τον φίλο και συμπατριώτη Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, δάσκαλο, για την ενημέρωση.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

"Δεν ορκίζω κυβέρνησιν του εχθρού"


Ο ηρωικός Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών Χρύσανθος


Πατήστε για μεγέθυνση


*Ευχαριστούμε θερμά τον φίλο και συμπατριώτη μας Κωνσταντίνο Γ. Κατσαρό, δάσκαλο, για την αποστολή του θέματος.
Πηγή: "Αθωνική Πολιτεία"

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Αναβάλλεται για τις 21 Νοεμβρίου η ψηφιακή μετάβαση


Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η digea ενημερώνει το κοινό ότι η ψηφιακή μετάβαση που ήταν να γίνει στις 31 Οκτωβρίου, και αφορούσε και την περιοχή μας, θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2014.

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Ήρωες Κρανιώτες στον πόλεμο του '40


Η αναμνηστική πλάκα  στο Ηρώο στην Κεντρική Πλατεία της Κρανιάς

Στον πόλεμο του '40 υπήρξε βαρύ το τίμημα για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Πέρα από την  ισοπέδωση που υπέστη η Πατρίδα μας σε άψυχο υλικό υπήρξε και βαρύς ο φόρος αίματος των ανθρώπων της. Μυριάδες νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του ο μισάνθρωπος πόλεμος.
Μέσα από όλη αυτή την καταστροφική μανία των κατακτητών πώς ήταν δυνατόν να ξεφύγει η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Κρανιά;
Οχτώ παλικάρια της Κρανιάς άφησαν την τελευταία πνοή τους πολεμώντας ηρωικά στο Αλβανικό Μέτωπο. Πολλοί ήταν και οι χωριανοί μας που τραυματίστηκαν σ' αυτόν τον παράλογο πόλεμο που κήρυξαν οι Ναζί και οι Φασίστες στην Ελλάδα.
Στις 25-10-1974 το χωριό μας θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων συμπατριωτών  μας στο Μέτωπο, κατασκεύασε αναμνηστική πλάκα με τα ονόματα των φονευθέντων τοπικών ηρώων στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρανέας με έξοδα των μαθητών και των διδασκάλων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
Κατά τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας που έγινε με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε ήρωες στις 27-10-1974 ο τότε ομιλητής στον πανηγυρικό της ημέρας τόνισε:

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Άγιος Δημήτριος, ο στρατιώτης του Χριστού


Η εικόνα του Αγίου Δημητρίου στην Κρανιά Ελασσόνας


Ο βίος του Άγιου Δημητρίου και πως οι Κρανιώτες γιόρταζαν και γιορτάζουν τον Πολιούχο τους
 
Του Χρήστου Γ. Γκουνέλα,
θεολόγου

Ο Άγιος Δημήτριος, ο μεγαλομάρτυς και μυροβλύτης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 280μ.Χ. Οι γονείς του ήταν επίσημοι άνθρωποι και ο Δημήτριος κοντά στη φθαρτή δόξα είχε και πάμπολλα πνευματικά χαρίσματα και ολόψυχη πίστη στο Χριστό.
Εκείνο τον καιρό αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Χριστιανομάχος Διοκλητιανός που είχε διορίσει καίσαρα στα μέρη της Μακεδονίας ένα στρατηγό γαμπρό του ονόματι Μαξιμιανό, εξίσου σκληρόκαρδο και αιμοβόρο. Αυτός ο Μαξιμιανός, διόρισε τον Δημήτριο άρχοντα της Θεσσαλονίκης, αφού εκτίμησε σε αυτόν την παλικαριά, την εξυπνάδα του και τα πολλά χαρίσματά του και νομίζοντας ότι είναι ειδωλολάτρης. Ο Δημήτριος χάρηκε με την τιμή αυτή γιατί θα του δινόταν έτσι η ευκαιρία να κηρύξει το Χριστό και να φέρει τους υπηκόους του στην αληθινή πίστη.
Ο Μαξιμιανός έπειτα από νικηφόρο πόλεμο που έκανε με τους Σκύθες, γύρισε στην Θεσσαλονίκη τροπαιούχος. Από τις πόλεις που περνούσε έκανε παντού θυσίες στα είδωλα. Τότε μερικοί ειδωλολάτρες καταγγέλλουν τον Δημήτριο ως Χριστιανό. Ο Μαξιμιανός κάλεσε όλους τους αξιωματούχους της Θεσσαλονίκης να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, για να εξακριβώσει αν ο Δημήτριος θα ερχόταν. Ο Δημήτριος όμως δεν πήγε και τότε διέταξε ο Μαξιμιανός να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν μπροστά του.
Με φοβέρες και απειλές ο Μαξιμιανός προσπαθεί να πείσει τον Δημήτριο να αλλάξει την πίστη του. Μάταια όμως γιατί οι απαντήσεις  του Δημητρίου είναι γενναίες και θαρραλέες. Διατάζει τότε ο Μαξιμιανός να τον οδηγήσουν σε μια βρωμερή και υγρή φυλακή, με σκοπό να τον αφήσει να πεθαίνει εκεί, για να μην μαρτυρήσει (πεθάνει για την πίστη) και γίνει αγαπητός στη συνείδηση των Χριστιανών.
Ύστερα από ένα χρόνο, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνονται αγώνες τους οποίους θα τιμούσαν με την παρουσία τους ο άρχοντας Μαξιμιανός και ο αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός. Υπήρχε τότε

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Απόψε η Επαρχία Ελασσόνας στον Alpha


Στην Επαρχία Ελασσόνας μας ταξιδεύει απόψε στις 24.00 στον Alpha ο Νίκος Μάνεσης. Μέσα από την εκπομπή του "60 λεπτά Ελλάδα" θα προβληθεί το οδοιπορικό του στην Ελασσόνα, στον Όλυμπο, στο Λιβάδι, στον Κοκκινοπηλό, στην Βερδικούσια και στην Τσαριτσάνη.
Στον Όλυμπο ο δημοσιογράφος με το τηλεοπτικό του συνεργείο και με τη συνοδεία ορειβατών κατορθώνει να φτάσει λίγο πριν την κορυφή (Μύτικα).
Στο Λιβάδι συναντάει νέους που δραστηριοποιούνται στο χωριό τους.
Στην Βερδικούσια συναντάει τους υπερπολυτέκνους.
Αξίζει λοιπόν να δούμε αυτήν την εκπομπή... 

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Η χοροεσπερίδα του ΜΕΣΚΕΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΜΕΣΚΕ έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην χοροεσπερίδα που διοργανώνει ο ιστορικός μας Σύλλογος αυτό το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014, στις 21.00 το βράδυ στο Κέντρο Διασκέδασης του Τζίμου στην κεντρική πλατεία στην Κρανιά Ελασσόνας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                         Το Δ.Σ.

Η χοροεσπερίδα θα πλαισιωθεί από ζωντανή ορχήστρα. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Βασίλης Κιτσιόπουλος και στο τραγούδι η συμπατριώτισσα μας, Ελένη Θυμιούλα.
Επίσης θα υπάρχει και λαϊκό πρόγραμμα με μπουζούκι.
Ο ΜΕΣΚΕ μ' αυτήν την χοροεσπερίδα  του μας θυμίζει τα παλιά ζωντανά πανηγύρια που γίνονταν αυτή την ημέρα, παραμονή, αλλά και ανήμερα του Πολιούχου και Προστάτου μας, Αγίου Δημητρίου.
Είναι ανάγκη αγαπητοί συμπατριώτες να τιμήσουμε  με την παρουσία μας, όλοι οι Κρανιώτες, την χοροεσπερίδα του ΜΕΣΚΕ, να γλεντήσουμε και να στηρίξουμε τον ιστορικό μας Σύλλογο.
Ο ιστορικός μας Σύλλογος χρειάζεται την ποικιλότροπη στήριξη όλων των Κρανιωτών, εντός και εκτός της Κρανιάς, στο δύσκολο έργο που καλείται καθημερινά να φέρει σε πέρας. 

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ο δημόσιος διάλογος για το ιατρείο της Κρανιάς


Ο δημόσιος διάλογος για το ιατρείο της Κρανιάς που δημοσιεύουμε παρακάτω έγινε με αφορμή την πρόταση του Βασίλη Παπαγιάννη η οποία είναι δημοσιευμένη στον παρακάτω σύνδεσμο:http://kraneaelassonas.blogspot.gr/2014/09/blog-post_8.html#comment-form
Εμείς από εδώ να σχολιάσουμε ότι η ενδεδειγμένη λύση είναι ίσως η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου: Να καλύπτονται δηλαδή υποχρεωτικά οι θέσεις ιατρών στα περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία με παράλληλη όμως παροχή κινήτρων από πλευράς πολιτείας στους γιατρούς που θα στελεχώσουν αυτά τα ιατρεία. Νομίζουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που έγιναν πρόσφατα για το ιατρείο της Κρανιάς.
Ακολουθεί ο διάλογος:

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Διάφορα χωρίς …αδιαφορία.


Γράφει ο Κωνσταντίνος Γεωργ. Κατσαρός

Έτσι απλά, μια παρατήρηση

Γνωρίζω πως το “ιστολόγιο Κρανέας Ελασσόνας” του Χρήστου Γκουνέλα, ανήκει σε όλους μας.
Πολλοί χωριανοί μας, με καλή διάθεση και πλήρη ελευθερία, ασχολήθηκαν μέχρι τώρα με πολλά και διάφορα, συμβάλλοντας στην ενημέρωση, στη διατήρηση και προβολή της παράδοσης και της πνευματικότητας, στον εντοπισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και το χωριό μας, προτείνοντας μάλιστα και λύσεις για την επίλυσή τους κ.λ.π.   κ.λ.π.
Με ό,τι ανεβαίνει στο “ιστολόγιο” έχει δικαίωμα ο καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί, να ασκεί κριτική ακόμα και κακοπροαίρετη, όχι όμως ΑΝΩΝΥΜΑ, αλλά με ονοματεπώνυμο και υπογραφή, γιατί στο κάτω κάτω της γραφής όλοι, λίγο πολύ, γνωριζόμαστε. Η ανωνυμία είναι η δύναμη των δειλών και η εκδίκηση των άνανδρων.
Για να συνεχίσει το “ιστολόγιο” να είναι παράθυρο στην ενημέρωση και βήμα στην προβολή θεμάτων και προβλημάτων του χωριού, πρέπει να μπει τέλος στην ΑΝΩΝΥΜΙΑ και να εκφράζεται ο καθένας  επώνυμα αλλά ταυτόχρονα “ευθαρσώς, απεριφράστως, πεπαρρησιασμένως, ανενδοιάστως, απτοήτως και ατρόμως”.
Αντί επιλόγου των λιτών μου σκέψεων καταθέτω τους λόγους ενός σύγχρονου ασκητού, του μοναχού Ιωάννη  Δομβοΐτη (+1962),  τους οποίους και προσυπογράφω.
"Πρέπει να δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο, ένας αρραγής και αδιάρρηκτος συνασπισμός υπέρ του ορθού, του δικαίου, του πρέποντος, του πνευματικώς  συμφέροντος και ωφελίμου".

Μας αρέσει:
Που

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Γίδα βραστή από τον σεφ Νίκο Γκουνέλα


Ο σέφ Νίκος Γκουνέλας

Σήμερα, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, είναι Κυριακή, και σκεφθήκαμε να αναρτήσουμε μια συνταγή με κρέας και λίγο από...Κρανιώτικο τραχανά.
Την συνταγή μας την προτείνει ο καταξιωμένος συμπατριώτης μας σεφ, ο Νίκος ο Γκουνέλας.
Ο Νίκος εργάζεται εδώ και χρόνια ως σεφ του ξενοδοχείου Ποσειδών Παλλάς στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. Είναι διπλωματούχος σεφ και απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης.
Γίδα βραστή λοιπόν από τον Νίκο!

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Κάθαρ-ση και...λύτρωση ΚρανιωτώνΑνώνυμος9 Οκτωβρίου 2014 - 9:05 μ.μ.
Με τις καθαρίστριες δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός. Όλοι με τη σειρά τους...
Με το φροντιστήριο και την αίθουσα του ΜΕΣΚΕ το θέμα, φαντάζομαι, είναι το πετρέλαιο που είναι πανάκριβο και όχι το ρεύμα. Για την αποπληρωμή δεν μπορεί να προσφέρει ένα μέρος του κόστους η Εκκλησία; Στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου και με έσοδα που μπορεί να προέρχονται και από τις προσφορές των πιστών. Έτσι θα μειωθεί στο μισό το κόστος και για το Δήμο.
Ας μας πουν οι χρυσοθήρες κανένα μέρος να πάμε να σκάψουμε και μεις!

"dey"


c gkounelas10 Οκτωβρίου 2014 - 12:46 π.μ.

Αγαπητέ φίλε και συμπατριώτη "dey" είναι σωστή εκ πρώτης όψεως αυτή η...ιδιότυπη σειρά που εναλλάσσονται με κάθε αλλαγή εξουσίας από υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη έως και καθαρίστριες! Μία σου και μία μου, ισχύει εδώ! Το κράτος όμως αγαπητέ φίλε δεν είναι λάφυρο κανενός! Όλοι τους από τον πρωθυπουργό μέχρι και έναν τοπικό σύμβουλο ή έναν σύμβουλο Συλλόγου, όλοι τους λοιπόν, είναι απλοί διαχειριστές όσων με την ψήφο του τους εμπιστεύθηκε ο λαός. Κανείς δεν είναι μόνιμος αγαπητέ φίλε και συνεπώς ό,τι καλούνται να διαχειριστούν δεν είναι τσιφλίκι τους. Επομένως κοντολογίς φίλε μου και συμπατριώτη είναι καιρός να...σπάσει αυτή η αλυσίδα της "σειράς" με την εναλλαγή δικών μας...παιδιών. Όλα τα παιδιά είναι αυτής της πατρίδας και δικά μας. Η λύση είναι μια λοιπόν, πίνακας με ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ αντικειμενικά κριτήρια, κοινωνικά ή άλλα, και πάντως όχι...κομματικά. Ένας που δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, αλλά έχει τα κριτήρια, αυτόν αγαπητέ μου φίλε θα τον καταδικάσουμε στην ανεργία; Μήπως να τον στείλουμε και...εξορία; 
Δεν λέω τίποτα περίεργο φίλε "dey" ,αλλά πράγματα αυτονόητα! Που είναι η ισονομία και η ισοπολιτεία; Που είναι σε τελική ανάλυση η δημοκρατία όταν ακολουθούνται τέτοιου είδους πρακτικές; Αυτά δεν μας έφτασαν εδώ που φτάσαμε σαν κράτος, να τρώμε από τις σάρκες μας; Ακόμη έτσι θα συνεχίζουμε με παλαιοκομματισμό και τέτοιες αντιλήψεις; Ποιος επιτέλους θα κάνει την αρχή για το αυτονόητο;
Τώρα για το δεύτερο που λες να συνεισφέρει και η Εκκλησία της Κρανιάς, προσωπικά συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω!
Τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας έχουν γίνει πάρα πολλά ξωκλήσια, τις περισσότερες φορές με πρωτοβουλίες των πιστών, οι οποίοι ξόδεψαν και πάρα πολλά χρήματα! Τα ξωκλήσια είναι καλά, αλλά είναι καλύτερο να επενδύουμε σε ψυχές ανθρώπων και ειδικά νέων, κι όχι σε άψυχα αντικείμενα! Όπως μαζεύονται χρήματα από τους ενορίτες για τα ξωκλήσια για...να μας φυλάει ο Θεός και...να μας τα φέρνει όπως τα θέλουμε, ας ενδιαφερθούν με τον ίδιο ζήλο και για τα παιδιά του χωριού μας δίνοντας τα διεξόδους μέσα από τον αθλητισμό, τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, αγιογραφία) και γενικά την πνευματική τους συγκρότηση και την ανίχνευση των κλίσεών τους. Ο Δήμος, η Εκκλησία και ο ΜΕΣΚΕ αν συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους Κρανιώτες μπορούν να κάνουν πολλά...

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ψίθυροι...Κρανιάς


Ακούσαμε ότι παροξυσμός υπήρξε στις σχέσεις των παλαιών και των νέων υπαλλήλων καθαριότητας των σχολείων της Κρανιάς.
Απ' την αρχή ακόμη της θητείας της η νέα Δημοτική Αρχή θέλησε να αντικαταστήσει τις υπαλλήλους καθαριότητας των σχολείων της Κρανιάς με άλλες που ποθούσαν τις θέσεις αυτές.
Έτσι, λογικό ήταν να υπάρξουν παράπονα και... άλλα από τις παλιές χρησιμοποιώντας και ως επιχείρημα ότι οι νέες στήριξαν την νυν Δημοτική Αρχή γι' αυτό και τώρα...ανταμείβονται.
Δεν λέμε... είναι ένα δυνατό επιχείρημα...Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, μέχρι τώρα πώς τοποθετούνταν οι καθαρίστριες στα σχολεία της Κρανιάς και γενικά;
Αφού ξέρετε αγαπητοί συμπατριώτες ότι μια ζωή έτσι πορευόμαστε με λογικές...συμψηφισμού!
Από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους η άνοδος στην εξουσία, είτε στην τοπική σφαίρα είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, σήμαινε ταυτόχρονα και την πολυποίκιλη λαφυραγώγηση.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα, αγαπητοί φίλοι, και συμπατριώτες. Και όχι, η κρίση δεν μας έβαλε μυαλό, ούτε μας άλλαξε, γι' αυτό και τίποτα δεν θα αλλάξει.
Τέτοιους θέλουμε, τέτοιους ψηφίζουμε, τέτοιους έχουμε, και βεβαίως τέτοιοι είμαστε. Οι λίγες εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Σε λίγο ίσως θα φτάσουν και τα...γνωστά μας μακαρόνια. Ω, τί κρίση μπαμπά!!!

-Μάθαμε επίσης, ότι...

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Δεύτερο γιατρό και μέτρα αστυνόμευσης στην Κρανιά Ελασσόνας ζητά ο Μ. ΧαρακόπουλοςΗ εφημερίδα "Ελευθερία" της Λάρισας δημοσιεύει άρθρο της για την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και αστυνόμευσης στην Κρανιά.
Χαιρόμαστε ειλικρινά που η καινούργια Δημοτική Αρχή και η κ.Αναστασία Κουτσιώρα, ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ασχολήθηκαν με αυτά τα δύο θέματα που πολλές φορές θίξαμε έως τώρα από το Ιστολόγιο μας. Αυτό αποδεικνύει ότι η νέα Δημοτική Αρχή ακούει και προωθεί τα ζητήματα που απασχολούν τους Κρανιώτες. Ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι για το καλό του τόπου μας.
Είναι καλό λοιπόν, σε πρώτη φάση, που προωθήθηκαν αυτά τα δύο προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία στους αρμόδιους υπουργούς, και θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα για να δούμε και την τελική του έκβαση, αν δηλαδή θα έχουμε σύντομα ή καθόλου λύση σ' αυτά τα χρόνια θέματα, αλλά και σε άλλα προβλήματα του τόπου μας.
Πάντως αν δεν υπάρξουν λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν νέες μορφές εκζήτησης των αυτονόητων.
Ο τίτλος του θέματος που βάλαμε ανήκει στην "Ελευθερία" ή σ' αυτόν που απέστειλε το άρθρο στην εφημερίδα. Τοποθετήσαμε μεν αυτούσιο τον τίτλο, διαφωνούμε όμως στο σκέλος που  λέει ότι "Δεύτερο γιατρό...", γιατί ΔΕΝ έχουμε ούτε έναν ολόκληρο, αφού όπως σημειώνεται και μέσα στο άρθρο ο γιατρός υπάρχει για δυο φορές την εβδομάδα.
Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο της "Ελευθερίας".